เข้าใจลูกค้ากับไฟแนนซ์จัดหา ไฟแนนซ์ให้เหมาะสมกับลุกค้า มากที่สุดใช้เงินน้อย ออกรถง่าย ได้รถจริง